Suomi Svenska English
Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Nordiska bokband 2018

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018 • Nordic bookbinding 2018

Nordiska bokband -utställningen


De nordiska länderna har en lång tradition av samarbete inom bokbindning.
Utställningen arrangeras nu för fjärde gången. Finland står denna gång som värd för utställningen och svarar för helheten. De tidigare arrangörerna har varit Sverige, Island och Danmark.


Varje land arrangerar bokbandsutställningen i sitt eget land. I Finland ordnas utställningen i samarbete med Nationalbiblioteket 1.3. – 14.5.2018 varefter utställningen cirkulerar i alla de övriga nordiska länderna.Bakgrund


Ända till år 1990 ordnades bokbandstävlingar i olika kategorier. I dessa fick endast yrkesbokbindare delta. År 2001 beslöt man att slopa tävlingsmomentet. Alla, även amatörer, fick delta. Länderna turas om att anordna utställningen vart fjärde år. Varje land utformar projektet och ansvarar för det. Värdlandet har fria händer att forma sitt projekt.


Det enda tävlingsmomentet i utställningen ”Nordiska Bokband” är att en jury väljer ca 25 % av utställningsmaterialet som får hedersomnämnande.Bokbindningens pärlor -utställningen i Nationalbiblioteket


I samband med denna utställning ordnas i Nationalbiblioteket utställningen Bokbindningens pärlor. Här visas äldre bokband ur Nationalbibliotekets samlingar. Utställningarna ger tillsammans en uppfattning om bokbindningens olika stilförändringar.